Foto

Dirruhorn, Hohbärghorn, Stecknadelhorn, Dom, Täschhorn, Alphubel